<rt id="uaoqk"><wbr id="uaoqk"></wbr></rt>
<menu id="uaoqk"><wbr id="uaoqk"></wbr></menu>

佛頂尊勝陀羅尼咒注音

[佛頂尊勝陀羅尼咒] 發表時間:2014-02-25 作者:未知 [投稿] 放大字體 正常 縮小 關閉 電子版

(如發現本文注音有錯誤,請您聯系我們,便于我們及時糾正,QQ:1300659095。感恩

na
mo
bao
qie
ba
di

ti
li
lu
qie

bo
la
di

pi
shi
se
zha
ye

bo
tuo
ye

bao
qie
ba
di

da
zhi
tuo

ong

pi
shu
tuo
ye

suo
mo
san
man
duo
po
po
suo

suo
po
la
na
jie
di
qie
he
na

suo
po
po
shu
shu
di,
a
bi
shen
zhe

su
jie
duo
fa
zhe
na

a
mi
lie
duo
pi
shai
ji

a
he
la
a
he
la

a
yu
san
tuo
luo
ni

shu
tuo
ye
shu
tuo
ye

qie
qie
na
pi
shu
ti

wu
se
ni
sha
pi
shi
ye
shu
ti

suo
he
suo
la

he
la
shi
mi

shan
zhu
di
di

sa
po
da
ta
jie
duo,
di
se
zha
ye

e
di
se
chi
di

mu
zhi
li

ba
zhe
la
qie
ye

seng
he
duo
na
shu
ti

sa
po
fa
luo
na
pi
shu
ti

bo
luo
di
ni
fa
da
ye
a
yu
shu
ti

sa
mo
na
a
di
se
chi
di

mo
ni
mo
ni

da
ta
duo
bu
duo
ju
zhi
bo
li
shu
ti

pi
sa
pu
zha
bo
di
shu
ti

she
ye
she
ye

pi
she
ye
pi
she
ye

sa
mo
la
sa
mo
la

bo
tuo
e
di
se
chi
duo
shu
ti

ba
zhe
li
ba
zhe
la
jie
pi

ba
zhe
lan
po
fa
du

me
me
sa
po
sa
duo

xie
qie
ye
pi
shu
ti

sa
po
jie
di
bo
li
shu
ti

sa
po
da
ta
jie
du

san
mo
shi
po
suo
e
di
se
chi
di

bo
tuo
bo
tuo

pu
tuo
ye
pu
tuo
ye

san
man
duo
bo
li
shu
ti

sa
po
da
ta
jie
duo

di
se
zha
na

e
di
se
chi
di

suo
po
he

佛頂尊勝陀羅尼真言咒語

òng

lóng
suō

òng
ā


ā
yōu


suō

精彩推薦
11选5的技巧